สาระหน้ารู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือน โรคหัวใจ

การที่เราสามารถรู้สัญญาณเตือนของอาการของโรคหัวใจวาย ทำให้เราตัดสินใจดำเนินการใดๆ ได้อย่างทันท่วงที หากเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือกับคนที่คุณรู้จักจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจะยิ่งใหญ่ขึ้น คนส่วนใหญ่อาจเป็นโรคนี้โดยไม่รู้ตัว ลักษณะอาการอาจถูกตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีแสดงอาการให้เห็น การขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดที่หน้าอก ทำให้หายใจถี่ขึ้น ผลที่ตามมาคืออาการเหนื่อยหอบ หากคุณสงสัยว่ากำลังเป็นสิ่งที่ควรทำคือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด

เรามีวิธีการรักษาอยู่ 3 ทาง ด้วยการทำให้สุขภาพร่างกายหัวใจแข็งแรงจากการรับประทานยา การเลี่ยนอาหารการกินรวมถึงกิจกรรมสุ่มเสี่ยงอย่างการไม่สูบบุหรี่ ทำตามแผนการกินอาหารเพื่อสุขภาพ บำรุงร่างกายและหัวใจ รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณที่แนะนำด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บางครั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไม่เพียงพอที่จะควบคุมโรคหัวใจ และปัจจัยเสี่ยงของมันที่อาจจำเป็นต้องใช้ยาเข้ามารักษา สำหรับคนที่เป็นขั้นรุนแรงอาจต้องใช้ขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อเปิดหลอดเลือด ปรับปรุงการไหลเวียนของเลือด ช่วยบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงหรือเพื่อล้างการอุดตันในเส้นเลือด

site-news-heart-disease

บทสรุปสาระสำคัญ

  1. โรคหัวใจเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (CVD) รวมถึงความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือด
  2. อาหารหัวใจวายเกิดขึ้นเมื่อเลือดที่มีออกซิเจนสูงอุดตันและไม่สามารถไหลไปสู่หัวใจได้ หัวใจที่ขาดเลือกจะเริ่มหยุดทำงานและตายลงหากยังไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลา
  3. โรคหัวใจมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ความดันโลหิตสูง (High blood pressure), โรคหลอดเลือดหัวใจ (Heart attack) และ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
  4. นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในปี 2030 จะมีผู้คนเกือบ 23.6 ล้านคนที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจชนิด
  5. ผู้ที่มีอาการหัวใจวายจะแสดงอาการเจ็บปวดตามร่างกายดังนี้ ได้แก่ หน้าอก, แขน, ไหล่, ศอก, คาง และความลำบากในการหายใจ รวมถึงมีอาการอาเวียนหัวอาเจียน
  6. คนที่กำลังจะมีอาการหลอดเลือดสมองแตกมักจะมีประสบกับอาการ อ่อนแรงตามร่างกาย, พูดคุยลำบาก, สูญเสียความสมดุลของร่างกาย, อาเจียน
  7. ไม่ว่าจะเป็นอาการหัวใจวาย หรือ หลอดเลือดสมองแตก มีโอกาสหลีกเลี่ยงได้มากถึง 80% ด้วยการไม่สูบบุหรี่, ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ, ดูแลสุขภาพการกิน, หมั่นตรวจเช็คความดันเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด
  8. แอลกอฮอล์และความเครียดเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
  9. โรคหัวใจเป็น 1 ในโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วโลก
  10. ประชากร 1 ใน 3 มีภาวะความดันในโลหิตสูง ผู้ชายมีโอกาสน้อยกว่าผู้หญิงถึง 24% ที่จะไปพบแพทย์ การสนับสนุนให้สมาชิกสูงอายูในครอบครัวเข้ารับการตรวจความดันโลหิต อาจเป็นสิ่งที่คุณสามารถช่วยชีวิตเขาได้ทันท่วงที!